Často kladené otázky

Som z Čiech, som vhodný kandidát?

odpoveď: áno


Žijem v zahraničí, som vhodný kandidát?

odpoveď: áno


Nie som Slovák ale komunikujem v Slovenčine alebo Čestine, som vhodný kandidát?

odpoveď: áno


Je to vhodná práca popri zamestnaní?

odpoveď: áno


Je to vhodná práca popri materskej dovolenke?

odpoveď: áno


Je to vhodná práca pre aktívneho dôchodcu?

odpoveď: áno


Jedná sa o tímovú prácu?

odpoveď: áno


Budem zaškolený, sú k dispozícii školenia?

odpoveď: áno


Som z malého mesta či obce, je môžné aj tu pracovať?

odpoveď: áno


Budem dostávať fixný plat?

odpoveď: nie


Je stanovená fixná pracovná doba?

odpoveď: nie